Före                                                                                  Efter

                      Före                                                                                 Efter